Afbeelding Hoofden Paaseiland

Assessment

Is er in uw organisatie een vacature onstaan en heeft u één of meerdere kandidaten die voor deze functie in aanmerking zouden kunnen komen? Of wilt u graag investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers, maar u weet nog onvoldoende wat de kwaliteiten en ontwikkelpunten zijn van uw medewerker?

Door middel van een assessment geeft Ter Laak Advies u een gedegen en professioneel onafhankelijk advies omtrent de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde vacature. Tevens brengen wij kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart die als input kunnen dienen voor een ontwikkeltraject of POP-gesprekken.

Functieanalyse

In samenspraak met u vindt een grondige functieanalyse plaats. Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn aan de functie verbonden; in welke context en situaties vindt de functie-uitoefening plaats; wat zijn de kritieke incidenten in deze functie; welke eisen stelt u aan uw medewerkers en over welke competenties dienen zij te beschikken?

Op basis van deze analyse worden de beoordelingscriteria geselecteerd. Deze beoordelingscriteria zijn het uitgangspunt voor de keuze van de methodieken en instrumenten die gedurende het assessment worden ingezet.

Assessmentprogramma

Rapportage

Binnen enkele dagen na het assessment wordt een rapportage opgesteld waarin de resultaten van het onderzoek worden beschreven. De rapportage betreft een verslaglegging van de bevindingen en conclusies die tijdens het onderzoek met de deelnemer zijn besproken. Indien de deelnemer daarvoor toestemming verleent ontvangt de opdrachtgever de adviesrapportage. In dat geval ontvangt ook de deelnemer de rapportage.

Gedragscode

De gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) wordt gehanteerd. Belangrijke gedragscodes zijn dat de deelnemer het recht heeft op voorinzage van de rapportage en dat het rapport niet zonder expliciete toestemming van de kandidaat aan de organisatie mag worden opgestuurd. Ter Laak Advies vernietigt de gegevens na twee jaar.