Afbeelding Hoofden Paaseiland

Coaching

Wilt u klantgerichter werken in uw dienstverlening? Of uw effectiviteit als manager vergroten? Hebt u weleens te horen gekregen dat u zich wat sensitiever en tactischer zou mogen opstellen in discussies en vergaderingen?

Indien u zichzelf verder wilt ontwikkelen dan komt dat het beste tot stand in samenspraak met een coach. Om verder te komen helpt het als een ander feedback geeft, concrete aanwijzingen geeft en stimuleert/uitdaagt om zaken in de praktijk uit te proberen.

Er wordt zoveel mogelijk aan de hand van actuele en op de praktijk gebaseerde situaties gewerkt aan het realiseren van vooraf vastgestelde leerdoelen. In een aantal sessies wordt de deelnemer ondersteund in het helder krijgen van vragen, dilemma's en toekomstplannen inzake werk en loopbaan.

Het is de bedoeling dat het gedrag dat tijdens de bijeenkomsten wordt besproken en geleerd (door middel van rollenspellen of opdrachten), in de praktijk wordt uitgeprobeerd.

Persoonlijk leren wordt zo gekoppeld aan het aanpakken van knelpunten. Coaching is altijd maatwerk. Het richt zich op die specifieke aspecten en competenties waar de deelnemer aan wil werken.