Afbeelding Hoofden Paaseiland

Loopbaanbegeleiding

"Mijn medewerker wil graag een andere functie maar weet niet zo goed wat de volgende stap in zijn of haar carrière zou moeten zijn?"

"Mijn organisatie wil mij graag voordragen voor een leidinggevende functie maar wil en kan ik dat wel? Wil ik mijn vak wel loslaten?"

"Zaken zijn mij al jaren overkomen: ik wil nu zelf wel de regie van mijn loopbaan in eigen hand nemen!"

Hoe uw medewerkers functioneren in hun huidige functie kunt u waarschijnlijk zelf goed beoordelen. Hoe zij gaan functioneren in een functie waarin hun ervaring gering is, is voor u echter moeilijker te voorspellen. Datzelfde geldt voor het in kaart brengen van alternatieve loopbaanmogelijkheden voor medewerkers.

Ter Laak Advies heeft veel ervaring in het adviseren omtrent individuele loopbaan- en opleidingsvraagstukken. Hierbij gaat het primair om het vaststellen van het potentieel van een kandidaat en diens ontwikkelingsbehoeften en loopbaanmogelijkheden.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het traject begint met een oriënterend gesprek met de medewerker. In dit gesprek wordt de vraagstelling besproken en een aanpak voorgesteld. Deze aanpak wordt vervolgens afgestemd met u als opdrachtgever.

Ter Laak Advies beschikt over een breed assortiment loopbaaninstrumenten; afhankelijk van de vraag wordt een keuze gemaakt voor een specifieke module of combinatie van modules.

Eén van de modules is het begeleiden van een medewerker bij de keuze voor een andere functie. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de medewerker. Deze inventariseert zelf zijn kwaliteiten, wensen, drijfveren en interesses en stelt een persoonlijk ontwikkelplan op en kiest zelf welke loopbaanstappen hij wil zetten.

Een andere module is het ontwikkelassessment dat bijna altijd onderdeel uitmaakt van de loopbaanbegegeleiding. Deze module behelst het objectief beoordelen van iemands kwaliteiten en valkuilen en het formuleren van ontwikkelpunten.

Na het assessment kan, afhankelijk van de vraagstelling, in een of meerdere bijeenkomsten nader ingegaan worden op de uiteenlopende mogelijke loopbaanopties voor een vervolgstap in de carrière. Ook is het mogelijk om te werken aan het versterken van iemands persoonlijke ontwikkelpunten. In overleg worden de ontwikkeldoelen vastgesteld, waar in de coachingsessies stap voor stap naar toe wordt gewerkt.

In alle gevallen gaat het om maatwerkonderzoek. Ter Laak Advies gaat graag met u in gesprek om een loopbaanbegeleidingstraject naar uw wensen in te richten.

Naast de loopbaanmodules is het ook mogelijk om aan de zelfkonfrontatiemethode (ZKM) van prof. dr. H.J.M. Hermans deel te nemen.