Afbeelding Hoofden Paaseiland

Zelfkonfrontatiemethode (ZKM)

De methode gaat ervan uit dat ieder mens expert is van zijn eigen leven. Door in een dialoog met de ZKM-Expert het eigen (levens)verhaal te ordenen en te structureren, kan een antwoord gevonden worden op vragen over een te maken studie- en/of beroepskeuze, loopbaanvragen en zingevingvragen. In twee sessies krijgt u inzicht in de patronen die uw keuzes in leven en werk tot nu toe hebben bepaald. U krijgt dus zicht op “het verhaal achter uw levensverhaal”, waardoor uw zelfsturend vermogen sterk wordt vergroot. Aan het slot van het onderzoek zet u uw nieuwe inzichten om in heldere keuzes en concrete doelen.

Anders dan bij de meeste testmethoden vindt bij de ZKM dan ook geen meting plaats op vooraf vastgestelde persoonlijkheidsfactoren of dimensies, maar stelt u in het zelfonderzoek als het ware uw eigen meetlat op, bestaande uit de persoonlijke waarden die voor u van belang zijn.

Het doel van de Zelfkonfrontatiemethode ligt in het bieden van een helder inzicht in de loopbaanmotieven in relatie tot het totale levenspatroon. De ZKM is een counselingmethode waarmee iemand op zoek kan gaan naar zijn/haar achterliggende drijfveren, om met die nieuwe kennis en inzichten beter fundamentele (loopbaan)keuzes te kunnen maken.

Wanneer is de ZKM de geëigende methode?

Wanneer u niet een heel concrete loopbaanvraag heeft (bijvoorbeeld: heb ik voldoende leidinggevende capaciteiten voor een managementfunctie?), maar meer in algemene zin de behoefte voelt alles eens ‘op een rijtje te zetten’ om van daaruit bewuste nieuwe keuzes te maken;

Wanneer u voor een fundamentele keuze staat (bijvoorbeeld: zal ik voor mezelf beginnen of niet?) en u de mogelijkheden daarbij goed wilt toetsen aan uw persoonlijke waarden en motieven;

Wanneer u in uw werk steeds tegen problemen aanloopt die waarschijnlijk (mede) iets te maken hebben met uw functioneren maar waarbij u de vinger niet op de zere plek kunt leggen;

Wanneer u de behoefte voelt meer evenwicht te vinden tussen werk en privéleven.

Wat te verwachten?

U mag van het onderzoek met behulp van de ZKM, de volgende resultaten verwachten: